top of page
background.jpg
ziua diabetului.jpg

PROGRAMUL PILOT ”CĂUTĂM MILIONUL LIPSĂ”
Programul urmărește să implementeze proiecte de screening pentru depistarea persoanelor nediagnosticate sau aflate la risc cu ajutorul autorităților locale.
-    Aproape 1.000.000 de români NU ȘTIU că au diabet zaharat
-    multe persoane ajung pentru prima dată la medic în stadii avansate ale bolii, cu complicații deja instalate și chiar risc de deces
-    speranța lor de viață este cu 8,5 ani mai mică față de restul populației

E nevoie de un efort național de prevenție, pentru că diabetul ne privește pe toți,
Legea 249, în vigoare din 16 noiembrie 2020, are prevăzute responsabilități pentru autoritățile publice locale, care se referă la implicarea directă în proiecte de educație a populației și de prevenție a diabetului zahara

RESURSE AUTORITĂȚI LOCALE
POSTER                        SCRISOARE

poster forum.jpg
scrisoare forum.jpg

Programul urmărește să implementeze, cu ajutorul autoritților locae, proiecte de screening pentru depistarea persoanelor nediagnosticate sau aflate la risc de diabet zaharat

Contribuția autorităților locale la derularea Programului Național de prevenție a diabetului, prevăzut de legea susnumită, este:

 1. Participarea la implementarea programului prin cabinetele de medicină școlară sau centrele comunitare integrate din subordinea autorităților administrației publice locale.

 2. Colaborarea cu casele județene de asigurări de sănătate în vederea asigurării evaluării privind depistarea și prevenția diabetului a persoanelor din categoriile defavorizate ori fără loc de muncă și care nu sunt înregistrate la un medic de familie;

 3. Clauze suplimentare la contractul privind furnizarea de servicii medicale și de prevenție a diabetului în cadrul Programului național de prevenție a diabetului.

În afara Programului Național, autoritățile locale pot interveni în următorul cadru:

1

2

Încheierea de parteneriate cu alte autorități și instituții publice, inclusiv din domeniul medical, învățământ și social, pentru derularea unor proiecte privind prevenția unor boli, îmbunătățirea stării de sănătate a populației sau îmbunătățirea calității vieții, ex: proiecte de screening și mapare a riscurilor de sănătate a comunității/ a unei categorii sociale, profesionale etc.

 • Depistarea persoanelor nediagnosticate sau aflate la risc;

 • Cartografierea principalelor riscuri de sănătate publică la nivelul unor comunități, pe baza unei metodologii de evaluare și de colectare a datelor, via caravane în locațiile aglomerate realizate cu sprijinul studenților la medicină/farmacie;

 • Screening-ul profesorilor din instituțiile de învățământ, a angajaților din primărie etc.

Elaborarea și aprobarea programelor de promovare, încurajare și susținere a unui stil de viață sănătos prin:

 • înființarea de săli și terenuri de sport, bazine de înot și alte asemenea structuri destinate publicului;

 • înființarea unor parcuri noi sau modernizarea celor existente;

 • înființarea pistelor de biciclete;

 • dotarea, organizarea și asigurarea funcționării în spațiile și în parcurile publice, inclusiv în proximitatea imobilelor de locuințe, a unor mijloace și dotări specifice care să permită efectuarea gratuită a sportului de către populație în general și de către copii în special;

 • acordarea de facilități investitorilor privați pentru înființarea, organizarea și funcționarea unor astfel de unități;

 • verificarea modului în care în unitățile de învățământ sunt respectate dispozițiile legale referitoare la alimentația sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar.

4

Încurajarea practicării sportului în aer liber de către copii:

Un exemplu elocvent, care poate fi implementat imediat, se referă la asigurarea unor dotări specifice care să permită elevilor practicarea sportului în timpul liber, în pauze sau pe perioada vacanțelor școlare ori a zilelor libere, în unitățile de învățământ care se află în subordinea primăriei.

3

Angajarea sau contractarea de servicii de la dieteticieni pentru stabilirea meniurilor zilnice ale copiilor din unitățile de învățământ aflate în subordinea autorităților publice locale.

5

Finanțarea unor programe speciale pentru promovarea, încurajarea și adoptarea unui stil de viață sănătos și responsabil derulate de unitățile de învățământ

6

Elaborarea și publicarea unei hărți a stării de sănătate a populației din localitatea respectivă, în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, pe baza unor criterii aprobate de Ministerul Sănătății și care să evalueze efortul autorității locale pe un sistem bazat pe culori: roșu, galben, verde.

7

Alte posibilități stabilite prin această lege, care se referă la responsabilitățile autorității publice locale sunt:

 • Implicarea asistenților medicali comunitari în desfășurarea acțiunilor de prevenție și depistare precoce a diabetului;

 • Implicarea studenților la medicină/farmacie/asistență socială/educație fizică și sport în activități de educație privind prevenția diabetului, precum și îmbunătățirea stilului de viață.

handshake.png
list.png
diet.png
running.png
budget.png
mind-mapping.png
protected.png
bottom of page